Mirosława Soczyńska: Działania samorządów poddane ocenie prawnej

Polityka oszczędzania na oświacie (w znacznym stopniu wymuszona przez nieustanne zwiększanie zakresu realizacji zadań państwa) realizowana powszechnie przez organy prowadzące jednostki oświatowe została poddana ocenie zgodności z prawem.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach IV SA/Gl 676/12 wskazuje na bezprawność działań podejmowanych przez niektóre samorządowe organy prowadzące jednostki oświatowe.

Dokonując merytorycznego badania sprawy sąd podkreślił, że w orzecznictwie sądowym podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia stanowią takie naruszenia prawa, które mieszczą się w kategorii ciężkich, rażących naruszeń, np. podjęcie uchwały lub wydanie zarządzenia przez organ niewłaściwy, brak podstawy prawnej, niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, czy wydania zarządzenia lub naruszenia procedury ich podejmowania.

Przedmiotem skarg skierowanych do sadu administracyjnego przez związki zawodowe i wojewodę w związku z zarządzeniami wydanymi przez prezydenta miasta C były:

1.Bezprawne wprowadzenie przepisów zarządzenia polecających (lub zalecających) dyrektorom szkół składanie odwołania od każdego orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

2.Ingerowanie w kompetencje dyrektora jednostki oświatowej przez wprowadzenie dodatkowych regulacji spraw, które normowane są przez przepisy obowiązującego powszechnie prawa:

 1. sposobu opracowywania arkuszy organizacyjnych,
 2. tygodniowego wymiaru godzin zajęć indywidualnych czy rewalidacyjnych,
 3. warunków wydania decyzji o przyznaniu godzin rewalidacji,
 4. zasady prowadzenia naboru do placówek,
 5. modyfikacji zasad ustalania liczby oddziałów,
 6. określania liczby uczniów w oddziałach,
 7. zasad przydzielania godzin ponadwymiarowych,
 8. zasady zatrudnianiem pracowników pedagogicznych (w tym zakaz zatrudniania emerytów i pracowników zatrudnionych w innych placówkach)
 9. limitowanie etatów administracji i obsługi w placówkach.

Sąd uznał, że zarządzenie istotnie narusza obowiązujące przepisy prawa i stwierdził nieważność zarządzeń prezydenta miasta C. zaskarżonych przez związki zawodowe i wojewodę. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że wydanie przez organ prowadzący zarządzenia, które narzuca dyrektorom szkół i innych placówek oświatowych konkretne rozwiązania oraz wytyczne, których treść nie znajduje umocowania w powszechnie obowiązujących przepisach prawa stanowi istotne naruszenie prawa, w tym powołanych jako podstawa art. 5 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy o systemie oświaty.

Red.

 • Deklaracja członkowska

  Zapraszamy do współtworzenia naszego Stowarzyszenia. Osoby chętne do współpracy prosimy o wypełnienie deklaracji i wysłanie na podany adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Deklarację można pobrać  TUTAJ