Example of Category Blog layout (FAQs/General category)

Jak ulepszyć polską szkołę? Sosnowiec, 11 września 2015 r.

Organizator konferencji – Ewa Malik – Poseł na Sejm RP - dokonała otwarcia konferencji, ukazując tematy wystąpień jej uczestników w kontekście znaczenia efektywnego kształcenia i wychowania dla kondycji społeczeństwa. Przedstawiła list Beaty Szydło, Posła na Sejm RP, skierowany do uczestników spotkania.

Przekazała prowadzenie konferencji Mirosławie Soczyńskiej.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska podjęła temat niespójności reform oświaty w Polsce, skutkującej obniżaniem efektów kształcenia i wychowania. Podkreśliła brak oceny wprowadzenia reform oraz brak określenia osób odpowiedzialnych za ich efekty. Odniosła się do kwestii rozpoczynania edukacji przez dzieci sześcioletnie oraz likwidacji wiejskich placówek edukacyjnych. Wskazała na potrzebę zmian systemowych i strukturalnych w oświacie. Przeciwstawiła się sprowadzaniu dyskusji o treściach kształcenia do postulatów wprowadzania problematyki płci we wszystkich obszarach i poziomach edukacji. Negatywnie oceniła marginalizowanie procesu wychowawczego.

Prezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich – Barbara Nowak - wskazała, że zadaniem państwa jest dbałość o wyksztalcenie i wychowanie jego obywateli. Nauczyciel (ma nauczyć i być wzorem) i uczeń (nie klient, ale podmiot) to ludzie wolni. Należy odstąpić od neoliberalnego (rynkowego) modelu edukacji, skutkującego odhumanizowaniem oświaty. Zmiany wymaga status nauczyciela, który uzyskać ma rangę pracownika państwowego - funkcjonariusza publicznego. Doraźnie podejmowane akcje wychowawcze i opiekuńcze należy zastąpić oddziaływaniem systemowym. Przezs TNSZP zarysowała koncepcję zmian systemu edukacji, w tym struktury szkolnictwa, nadzoru pedagogicznego, doradztwa metodycznego oraz doskonalenia nauczycieli. Wskazała konieczność powrotu do efektywnych metod nauczania i racjonalnych planów nauczania.

Prof. Ryszard Terlecki - Poseł na Sejm RP - wychodząc od obserwowanego w uczelniach wyższych obniżenia się poziomu wykształcenia osób podejmujących studia, wskazał na rolę polityki historycznej w wychowaniu młodzieży. Podstawę treści kształcenia i wychowania powinna stanowić polska racja stanu, nie ideologia. Podkreślił znaczenie pozainstytucjonalnego przekazu żywotnych wartości, rugowanych z procesu kształcenia i wychowania. Skonstatował, iż wbrew intencjom decydentów edukacyjnych, doszło do skoncentrowania zainteresowania młodzieży na Żołnierzach Wyklętych. To ich system wartości przyjęli młodzi, przywracając żołnierzom podziemia niepodległościowego należny szacunek i miejsce w historii narodu. Prof. Ryszard Terlecki wskazał na wychowawczy aspekt stawiania wymagań młodym ludziom, stanowiący istotny czynnik ich rozwoju. Akcentował potrzebę zgodnego współdziałania środowisk wrażliwych (nauczycieli i rodziców) oraz konieczność odejścia od procedur biurokratycznych.

Prof. Włodzimierz Bernacki - Poseł na Sejm RP - dokonał analizy realnej kondycji zawodu nauczyciela oraz instytucjonalnych warunkowań sposobu jego wykonywania. Podkreślił potrzebę wzmocnienia pozycji prawnej nauczyciela. Wskazał na niefunkcjonalność mechanizmów stanowiących o jego statusie zawodowym. Odniósł się do postrzegania zawodu w kontekście misji cywilizacyjnej oraz z perspektywy autorytetu wiedzy i postawy. Zwrócił uwagę na problem spójności wewnętrznej i ekspresji wyznawanego systemu wartości w pracy nauczyciela – wychowawcy.

Podsumowując dyskusję Mirosława Soczyńska w skrócie przypomniała główne tezy wystapień uczestników, podkreśliła ich konstruktywny charakter oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych środowisk, a także konkretne propozycje rozwiązań. Wskazała na cenne dla budowania wspólnoty przeniesienie dyskusji o ulepszaniu polskiej szkoły z poziomu emocjonalnego sporu w wymiar aksjologicznego universum.

 

Red. Mirosława Soczyńska

  • Deklaracja członkowska

    Zapraszamy do współtworzenia naszego Stowarzyszenia. Osoby chętne do współpracy prosimy o wypełnienie deklaracji i wysłanie na podany adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Deklarację można pobrać  TUTAJ